Luke 2

1 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲆⲞⲄⲘⲀ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲢⲞ ⲀⲄⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲤϨⲀⲒⲤ ⲚⲤⲀⲚⲈⲤⲦⲘⲈ. 2 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲠⲞⲄⲢⲀⲪⲎ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ. ⲈⲢⲈⲔⲨⲢⲒⲚⲞⲤ ⲞⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈⲦⲤⲨⲢⲒⲀ. 3 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲂⲎⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲈⲤϨⲀⲒϤ ⲚⲤⲀ ⲦⲈϤⲠⲞⲖⲒⲤ 4 ⲀϤⲂⲰⲔ ϨⲰⲰϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲈⲦⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲦⲠⲀⲦⲢⲒⲀ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ. 5 ⲈⲦⲢⲈϤⲦⲀⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲦⲈ ⲢⲈⲦⲞⲞⲦⲤ ϢⲎⲠ ⲚⲀϤ ⲈⲤⲈⲈⲦ. 6 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲤϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲤⲘⲒⲤⲈ. 7 ⲀⲤϪⲠⲞ ⲘⲠⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲠⲈⲤϢⲢⲠⲘⲘⲒⲤⲈ ⲀⲤϬⲞⲞⲖⲈϤ ⲚϨⲈⲚⲦⲞⲈⲒⲤ ⲀⲤϪⲦⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲘϤ ϪⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚⲘⲀ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲚϬⲞⲒⲖⲈ. 8 ⲚⲈⲨⲚϨⲈⲚϢⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲈⲨⲀⲢⲈϨ ϨⲚ ⲞⲨⲢϢⲈ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲈⲠⲈⲨⲞϨⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ. 9 ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲦⲈ. 10 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲢⲢⲀϢⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. 11 ϪⲈ ⲀⲨϪⲠⲞ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲘⲠⲤⲰⲦⲎⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ. 12 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚϨⲈⲚⲦⲞⲈⲒⲤ ⲈϤⲔⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲘϤ. 13 ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨϢⲤⲚⲈ ⲚⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲦⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲒⲀ ⲚⲦⲠⲈ ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ 14 ϪⲈ. ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ϨⲒϪⲚ ⲠⲔⲀϨ ϨⲚ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. 15 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲦⲠⲈ. ⲚⲈⲢⲈⲚϢⲞⲞⲤ ϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲚⲂⲰⲔ ϢⲀⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲢⲞⲚ. 16 ⲀⲨϬⲈⲠⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘⲒⲰⲤⲎⲪ ⲚⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈϤⲔⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲘϤ. 17 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ. 18 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲚϢⲞⲞⲤ ϪⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ 19 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲤⲔⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲤϨⲎⲦ. 20 ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚϢⲞⲞⲤ ⲈⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ. 21 ⲚⲦⲈⲢⲈϢⲘⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲂⲂⲎⲦϤ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲦⲀⲀϤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲘⲠⲀⲦⲤⲰⲰ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲐⲎ. 22 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲨⲦⲂⲂⲞ ⲔⲀⲦⲀⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ 23 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 24 ⲀⲨⲰ ⲈϮ ⲚⲞⲨⲐⲨⲤⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϪⲈ ⲞⲨⲤⲞⲈⲒϢ ⲚϬⲢⲘⲠϢⲀⲚ ⲎⲘⲀⲤ ⲤⲚⲀⲨ ⲚϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ. 25 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲨⲘⲈⲰⲚ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲢⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲨⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ 26 ⲈⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲘⲠϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. 27 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲆⲈ ϪⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲀⲢⲞϤ. 28 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒⲦϤ ⲈⲠⲈϤϨⲀⲘⲎⲢ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ 29 ϪⲈ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲔⲚⲀⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲔϨⲘϨⲀⲖ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ 30 ϪⲈ ⲀⲚⲀⲂⲀⲖ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲔⲞⲨϪⲀⲈⲒ 31 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲔⲤⲂⲦⲰⲦϤ ⲘⲠⲈⲔⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲖⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ 32 ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. 33 ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲘⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. 34 ⲀⲤⲨⲘⲈⲰⲚ ⲆⲈ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲤⲠⲀⲒ ⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈⲨϨⲈ ⲚⲘⲞⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲀϨ ϨⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲨⲰϨⲘ ϨⲒⲰⲰϤ. 35 ⲚⲦⲞ ⲆⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲤⲎϤⲈ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚϨⲀϨ ⲚϨⲎⲦ. 36 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲦⲒⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀ ⲦϢⲈⲈⲢⲈ ⲘⲪⲀⲚⲞⲨⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲀⲤⲎⲢ ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲤⲀⲒⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲈⲀⲤⲢⲤⲀϢϤⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲤⲘⲚⲦⲢⲞⲞⲨⲚⲈ 37 ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲢⲬⲎⲢⲀ ϢⲀⲦⲤⲢϨⲘⲈⲚⲈⲦⲀϤⲦⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲈⲤⲤⲚⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲘⲦⲈⲨϢⲎ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲚⲘϨⲈⲚⲤⲞⲠⲤ. 38 ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲤⲀϨⲈⲢⲀⲦⲤ ⲀⲤⲈⲜϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲤⲰⲦⲈ ⲚⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. 39 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲔⲀⲦⲀⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲦⲈⲨⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ. 40 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲈⲀϤⲀⲒⲀⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϬⲘϬⲞⲘ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲢⲈⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒϪⲰϤ. 41 ⲚⲈⲢⲈⲚⲈϤⲒⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲂⲎⲔ ⲠⲈ ⲦⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. 42 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲢⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀⲠⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠϢⲀⲀ. 43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲀϤϬⲰ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲘⲠⲞⲨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲒⲞⲦⲈ 44 ⲈⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ϤϨⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲢⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ. 45 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ. 46 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲚⲤⲀϨ ⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ. 47 ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϪⲚ ⲚⲈϤⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒⲚⲞⲨⲰϢⲂ. 48 ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ. ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲀⲔⲢⲞⲨ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ⲈⲚⲘⲞⲔϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲔ. 49 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲒ. ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲀϬⲰ ϨⲚ ⲚⲀⲠⲀⲒⲰⲦ. 50 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲒⲘⲈ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞϤ ⲚⲀⲨ. 51 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϨⲎⲦ. 52 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲘⲐⲎⲖⲒⲔⲒⲀ ⲚⲘⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲘ ⲢⲢⲰⲘⲈ.