Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
رومية 8 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ الْجَسَدِ فَسَتَحْيَوْنَ.
رومية 8 : 13

رومية 8 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter