Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 96 : 1
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

1 رَنِّمُوا لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً. رَنِّمِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ الأَرْضِ.
مزامير 96 : 1

مزامير 96 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

2 رَنِّمُوا لِلرَّبِّ بَارِكُوا اسْمَهُ بَشِّرُوا مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ بِخَلاَصِهِ.
مزامير 96 : 2

مزامير 96 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter