Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 9 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

13 اِرْحَمْنِي يَا رَبُّ. انْظُرْ مَذَلَّتِي مِنْ مُبْغِضِيَّ يَا رَافِعِي مِنْ أَبْوَابِ الْمَوْتِ.
مزامير 9 : 13

مزامير 9 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

14 لِكَيْ أُحَدِّثَ بِكُلِّ تَسَابِيحِكَ فِي أَبْوَابِ ابْنَةِ صِهْيَوْنَ مُبْتَهِجاً بِخَلاَصِكَ.
مزامير 9 : 14

مزامير 9 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter