Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 89 : 36
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

36 نَسْلُهُ إِلَى الدَّهْرِ يَكُونُ وَكُرْسِيُّهُ كَالشَّمْسِ أَمَامِي.
مزامير 89 : 36

مزامير 89 : 29
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

29 وَأَجْعَلُ إِلَى الأَبَدِ نَسْلَهُ وَكُرْسِيَّهُ مِثْلَ أَيَّامِ السَّمَاوَاتِ.
مزامير 89 : 29

مزامير 89 : 29
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter