Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 73 : 23-24
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

23 وَلَكِنِّي دَائِماً مَعَكَ. أَمْسَكْتَ بِيَدِي الْيُمْنَى. 24 بِرَأْيِكَ تَهْدِينِي وَبَعْدُ إِلَى مَجْدٍ تَأْخُذُنِي.
مزامير 73 : 23-24

مزامير 73 : 23-24
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter