Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 47 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

3 يُخْضِعُ الشُّعُوبَ تَحْتَنَا وَالأُمَمَ تَحْتَ أَقْدَامِنَا.
مزامير 47 : 3

مزامير 47 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

4 يَخْتَارُ لَنَا نَصِيبَنَا فَخْرَ يَعْقُوبَ الَّذِي أَحَبَّهُ. سِلاَهْ.
مزامير 47 : 4

مزامير 47 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter