Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 43 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

3 أَرْسِلْ نُورَكَ وَحَقَّكَ هُمَا يَهْدِيَانِنِي وَيَأْتِيَانِ بِي إِلَى جَبَلِ قُدْسِكَ وَإِلَى مَسَاكِنِكَ.
مزامير 43 : 3

مزامير 43 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter