Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 33 : 20-21
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

20 أَنْفُسُنَا انْتَظَرَتِ الرَّبَّ. مَعُونَتُنَا وَتُرْسُنَا هُوَ. 21 لأَنَّهُ بِهِ تَفْرَحُ قُلُوبُنَا لأَنَّنَا عَلَى اسْمِهِ الْقُدُّوسِ اتَّكَلْنَا.
مزامير 33 : 20-21

مزامير 33 : 20-21
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter