Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 25 : 16-17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

16 اِلْتَفِتْ إِلَيَّ وَارْحَمْنِي لأَنِّي وَحْدٌ وَمِسْكِينٌ أَنَا. 17 اُفْرُجْ ضِيقَاتِ قَلْبِي. مِنْ شَدَائِدِي أَخْرِجْنِي.
مزامير 25 : 16-17

مزامير 25 : 16-17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter