Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 145 : 10-12
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

10 يَحْمَدُكَ يَا رَبُّ كُلُّ أَعْمَالِكَ وَيُبَارِكُكَ أَتْقِيَاؤُكَ. 11 بِمَجْدِ مُلْكِكَ يَنْطِقُونَ وَبِجَبَرُوتِكَ يَتَكَلَّمُونَ 12 لِيُعَرِّفُوا بَنِي آدَمَ قُدْرَتَكَ وَمَجْدَ جَلاَلِ مُلْكِكَ.
مزامير 145 : 10-12

مزامير 145 : 10-12
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter