Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 119 : 49
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

49 اُذْكُرْ لِعَبْدِكَ الْقَوْلَ الَّذِي جَعَلْتَنِي أَنْتَظِرُهُ.
مزامير 119 : 49

مزامير 119 : 52
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

52 تَذَكَّرْتُ أَحْكَامَكَ مُنْذُ الدَّهْرِ يَا رَبُّ فَتَعَزَّيْتُ.
مزامير 119 : 52

مزامير 119 : 52
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter