Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 102 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

19 لأَنَّهُ أَشْرَفَ مِنْ عُلْوِ قُدْسِهِ. الرَّبُّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ نَظَرَ
مزامير 102 : 19

مزامير 102 : 21
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

21 لِكَيْ يُحَدَّثَ فِي صِهْيَوْنَ بِاسْمِ الرَّبِّ وَبِتَسْبِيحِهِ فِي أُورُشَلِيمَ
مزامير 102 : 21

مزامير 102 : 21
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter