Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
متى 19 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

قَالَ لَهُ: «أَيَّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعُ: «لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ.
متى 19 : 18

متى 19 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter