Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 9 : 50
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لاَ تَمْنَعُوهُ لأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا».
لوقا 9 : 50

لوقا 9 : 50
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter