Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 17 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ قَائِلاً: أَنَا تَائِبٌ فَاغْفِرْ لَهُ».
لوقا 17 : 4

لوقا 17 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter