Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 10 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

فَأَجَابَ: «تُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ».
لوقا 10 : 27

لوقا 10 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter