Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 28 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَمُبَارَكَةً تَكُونُ ثَمَرَةُ بَطْنِكَ وَثَمَرَةُ أَرْضِكَ وَثَمَرَةُ بَهَائِمِكَ نِتَاجُ بَقَرِكَ وَإِنَاثُ غَنَمِكَ.
تثنية 28 : 4

تثنية 28 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter