Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 15 : 11
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لأَنَّهُ لا تُفْقَدُ الفُقَرَاءُ مِنَ الأَرْضِ. لِذَلِكَ أَنَا أُوصِيكَ قَائِلاً: افْتَحْ يَدَكَ لأَخِيكَ المِسْكِينِ وَالفَقِيرِ فِي أَرْضِكَ.
تثنية 15 : 11

تثنية 15 : 11
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter