Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
كولوسي 3 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

أَيُّهَا الرِّجَالُ، احِبُّوا نِسَاءَكُمْ، وَلاَ تَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ
كولوسي 3 : 19

كولوسي 3 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter